Sympozjum Badania geochemiczne i petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego — Ustronie-Jaszowiec, 18-20.11.1998

Małgorzata Włodarczyk

Abstrakt


,