Osiadania terenu GZW pod wpływem eksploatacji podziemnej określane za pomocą satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR)

Zbigniew Perski

Abstract


Satelitarna Interferometria radarowa jest to technika wykorzystująca zdjęcia SAR (Synthetic Aperture Radar), dzięki której uzyskuje się informacje o powierzchni Ziemi przy użyciu różnicy faz sygnałów radarowych docierających do anteny odbiorczej podczas kolejnych obserwacji radarowych tego samego obszaru. Generowanie interferometrycznych map deformacji powierzchni Ziemi z dokładnością centymetrów a nawet milimetrów pozwala na śledzenie zmian związanych z osiadaniami powierzchni wywołanymi różnymi czynnikami. W artykule omówiono podstawy metodyczne satelitarnej interferometrii radarowej, podano również przykłady zastosowań i interpretacji dla osiadań powierzchni nad wyrobiskami podziemnymi na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

SURFACE SUBSIDENCE OF THE UPPER SILESIAN COAL BASIN (SOUTHERN POLAND) DUE TO MINING, DATE DECETED BY SATELITE RADAR INTERFEROMETRY

Summary

Synthetic Aperture Radar Interferometry is a technique for extracting information about the Earth s surface using the phase difference between the signals arriving at the antenna during repeated observations of the same area. SAR interferometry has a high potential for the measurement of land subsidence and other surface changes. The capability of this technique to measure man-induced surface movement to centimetre resolution allows to study the surface changes and subsidence caused by natural and artificial factors. In this paper the principles of methodology of radar interferometry is presented. The new concept for interpretation of differential interferograms is discussed on the example of mining subsidence detection for the Upper Silesian Coal Basin.

Full Text:

PDF (Polish)