Fotogeologiczna analiza zdjęć satelitarnych Landsat ETM+ w rejonie Abu Simbel–Tushka (Egipt)

Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Hamza A. Ibrahim, Moustafa M. Youssef

Abstract


Na podstawie fotointerpretacji zdjęć satelitarnych Landsat ETM+ w rejonie Abu Simbel–Tushka (południowy Egipt) dokonano wstępnej oceny warunków geologicznych. W trakcie przetwarzania zdjęć i wzmacniania jakości obrazu przetestowano wiele wariantów kompozycji różnych kanałów widmowych. Zdecydowanie najlepszą kombinacją dla warunków klimatu pustynnego okazał się wariant TM 321. Bardzo istotnym okazało się również dodanie kanału panchromatycznego, charakteryzującego się wyższą zdolnością rozdzielczą (15 m.). Wyznaczone w trakcie fotointerpretacji zdjęć granice litologiczne, linie tektoniczne, ostańce erozyjne oraz utwory czwartorzędowe cieków okresowych zostaną zweryfikowane w trakcie wizji terenowej oraz w aspekcie materiałów archiwalnych i wyników badań geofizycznych.

PRELIMINARY PHOTOGEOLOGICAL ANALYSIS OF THE LANDSAT ETM+ IMAGERY IN THE ABU SIMBEL - TUSHKA REGION (EGYPT)

Summary
Preliminary evaluation of geological conditions of the Tushka-Abu Simbel region (Southern Egypt) was performed on the basis ofLandsat ETM+ satellite image interpretation. Several variants of band combination have been tested during the image processing and enhancement. TM 321 band combination is best for photogeological analysis of the desert areas. Application of panchromatic band, characterized by higher ground resolution (15 m.) was very important, too. Lithological boundaries and tectonic lines interpreted at the satellite image will be verified duringfield reconnaissance, analysis of archive data and results of geophysical investigations.

Full Text:

PDF (Polish)