Nowe dane na temat budowy geologicznej okolic Brodeł k. Alwerni, Wyżyna Krakowska

Renata Jach

Abstract


Obszar Alwernia–Brodła–Grojec nie był do tej pory szczegółowo kartowany, w wyniku czego ważne elementy tektoniczne nie były wyznaczone na publikowanych mapach geologicznych. Linie uskoków wyznaczono na podstawie kartowania oraz wykorzystano dostepne materiały wiertnicze. Obecnie wyróżniono tu dwie generacje uskoków: starszą od paleogeńskiej powierzchni zrównania, która nie zaznacza się w morfologii terenu, oraz młodszą, której uskoki wyznaczają widoczne w morfologii zręby i rowy tektoniczne. Stwierdzono istnienie uskoku w Brodłach, gdzie w skarpie znajduje się ostatnie na zachód odsłonięcie wapieni jurajskich w rowie Rybnej.

NEW DATA ON THE GEOLOGY OF THE BRODŁA REGION NEAR ALWERNIA, CRACOW UPLAND (SOUTHERN POLAND)

Summary
Until now, Alwernia–Brodła–Grojec area has not been mapped in detail and its tectonic features has not been indicated on published geological maps. The aim of the article is to fill up the vacant part. The tectonics of this part of the Cracow Upland is dominated by Tertiary block-faulting. This faulting includes: 1 — the lower Tertiary faults produced before the onset of Paleogene planation and, 2 — the Neogene faults. These latter are clearly expressed in the present topography in the form of gravity elevated horsts flanked by step-fault escarpments. It is to be noted that the fault scarp in Brodła is the last exposure of Jurassic limestones in the Rybna graben.

Full Text:

PDF (Polish)