Sekwencje depozycyjne w utworach badenu i sarmatu w SE części zapadliska przedkarpackiego

Piotr Dziadzio

Abstract


Analiza lineamentów (widocznych na zdjęciach satelitarnych, morfolineamentów i nieciągłości geofizycznych) potwierdza i precyzuje przebieg głównych rozłamów tektonicznych wyznaczonych w poprzednich pracach prowadzonych w rejonie Zagłębia Górnołużyckiego. Rozkład analizowanych struktur linearnych wskazuje, że kierunek przebiegu strefy Ryftu Ohrzy jest wypadkową dwóch ortogonalnych systemów tektonicznych: (1) starszego o orientacji NW–SE i NE–SW oraz (2) młodszego o orientacji zbliżonej do N–S i W–E. W tym ostatnim systemie dane teledetekcyjne wyraźnie wskazują na istnienie kierunku południkowego, który nie był dotąd notowany w opracowaniach na temat budowy geologicznej.

DEPOSITIONAL SEQUENCES IN BADENIAN AND SARMATIAN DEPOSITSIN THE SE PARTS OF THE CARPATHIAN FOREDEEP (SE POLAND)

Summary
The Badenian and Sarmatian successions in the SE part of the Catpathian Foredeep are characterized by very varied facies which were deposited in different depositional environments. A detailed sedimentological analysis of cores together with well log analysis has detailed the facies variations within the succession and has enabled the stratigraphic column, which was previously based on lithostratigraphy, to be reorganized in to a sequence stratigraphic framework. Within this sequence stratigraphic framework the Badenian and Sarmatian successions are interpreted to have been deposited within three third-order depositional sequences (Vail et al., 1977). The oldest part of the stratigraphic succession is the 'Baranów Beds'(Lower Badenian), were deposited in shelfal and near shore environments during a rising relative sea levelfollowed by a suddenfall in relative sea level. The anhydrite deposits (Middle Badenian) were deposited during a gradual relative sea level rise. Upper Badenian deposits formed in outer shelfal environments during the deepest water phase ofthe basin development. The Sarmatian deposits are subdivided according to their deposition into three contrasting depositional environments: I. bas in plain, II. deltaic distributary mouth bar, and III. bay fill deposits. These three depositional complexes have different lithological characteristics and different depositional architectures. They were deposited during fluctuating relative sea level and their successions exhibit a general shallowing upward trend.