Komputerowe modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych

Andrzej Kaim

Abstrakt


.