Dynamika płaszcza a ewolucja Tetydy: refleksje z międzynarodowego sympozjum Projektu IGCP 430, Covasna (Rumunia), 16–22.06.2000

Witold Zuchiewicz

Abstrakt


.