Wahania koncentracji i składu izotopowego w atmosferycznym CO2

Janina Szaran

Abstract


W Pracowni Spektrometrii Mas IF UMCS w Lublinie badano roczne i dobowe zmiany stężenia i δ13C atmosferycznego CO2 w różnych środowiskach. Znaleziono korelację między δ13C i odwrotnością koncentracji dwutlenku węgla w powietrzu. Wyznaczono wartości δ13C dwutlenku węgla domieszanego do „czystego powietrza”. Mieszczą się one w przedziale od –28 do –16, charakterystycznym dla biogenicznego CO2.

VARIATIONS OF CONCENTRATION AND ISOTOPIC COMPOSITION IN ATMOSPHERIC CO2

Summary
Annual and diurnal variations in concentration and δ13C of atmospheric CO2 in various environments have been investigated in the Lublin Mass Spectrametry Laboratory. The correlation between δ13C and reciprocal of CO2 concentration was found in each observation. δ13C of CO2 admitted to "pure " atmosphere was inferredfrom intercept ofthe correlation line. These values drop into range between -28 and -16‰, which is characteristic for biogenic origin.

Full Text:

PDF (Polish)