Kompozycje złożonych obrazów rastrowych

Tomasz Bielecki

Abstrakt


,