Trwałe zanieczyszczenia organiczne - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle i pestycydy chloroorganiczne - w osadach zbiornika włocławskiego

Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Ryszard Strzelecki

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF