Wody infiltracji glacjalnej w Europie - mit czy rzeczywistość

Kazimierz Różański, Andrzej Zuber

Abstract


Pomimo bogatego materiału doświadczalnego uzyskanego w wielu krajach europejskich, niektórzy autorzy kwestionują możliwość istnienia wód glacjalnych w środkowej Polsce. Dlatego przedyskutowano warunki formowania się składu izotopowego wód podziemnych w Europie, a w szczególności w Polsce w czasie późnego glacjału. Podano składy izotopowe wód glacjalnych na tle wód holoceńskich dla kilku regionów Polski.

GLACIAL INFILTRATION IN EUROPE- MYTH OR REALITY

Summary
In spite of abundant evidence gathered in number of European countries, some authors question the occurrence of glacial waters in central Poland. Formation of the isotope composition of groundwaters in Europe, and particularly in Poland during the Holocene and Late Glacial, is discussed. Examples of isotope composition of glacial and Holocene waters from several regions of Poland are presented.

Full Text:

PDF (Polish)