Metoda utwardzania próbek osadów spoistych pobranych w stanie nienaruszonym do sporządzenia średnioformatowych płytek cienkich

Urszula Jarosińska

Abstract


,