Kamienny wystrój Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Jacek Rajchel

Abstract


Wznoszony na przestrzeni niemalże 70 lat kompleks gmachów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie stanowi doskonałe pole obserwacji geologicznych. Zastosowane tu materiały kamienne, różne w poszczególnych budynkach, są odzwierciedleniem m.in. zmieniających się granic Polski. Do najciekawszych z zastosowanych tu kamieni należą: wołyński klesowit, podolski alabaster, chęcińska „Różanka”, piaskowiec dolski i marmur bolechowicki z licznymi skamieniałościami, jak również występujący w otoczeniu biblioteki dolomit diploporowy, wołyński bazalt i pieniński andezyt.

STONY DESIGN OFTHE JAGIELLONIAN LIBRARY IN CRACOW

Summary
Buildings of the Jagiellonian Library, successively erected or almost 70 years, present themselves an excellent area of geological investigations. The origin of stones used for the construction, highly diversified in various buildings, reflect changes of Polish borders after the World War II. To the most interesting building stones belong: Volhynklesovite, Podolian alabaster, rose marble (Różanka) from Mt. Zelejowa near Chęciny, sandstane from Doły Biskupie, and Bolechowice marble with abundant fossils. Diplopora dolomite, Volhyn basalt, and Pieniny andesite can be s e en in structures surrounding the Jagiellonian Library

Full Text:

PDF (Polish)