Odkrycie reliktów fauny i flory w "kwarcytach" z Tarczyna k. Wlenia w Górach Kaczawskich i problem ich wieku (informacja wstępna)

Tadeusz Gunia

Abstrakt


Badania mikropaleontologiczne próbek „kwarcytów” z Tarczyna (Góry Kaczawskie) wykazały źle zachowane fragmenty flory oraz fauny szkieletowej. Wstępne wyniki oznaczeń mikropaleontologicznych wskazują, że metapsamity z tzw. „kwarcytów” Tarczyna są młodsze niż kambr.

FIRST DISCOVERY OF FLORA AND FAUNA RELICS IN THE TARCZYN "QUARTZITES" NEAR WLEŃ (KACZAWSKIE MTS., SW POLAND) AND PROBLEM OFTHEIR AGE (PRELIMINARY RESULTS)

Summary
During the micropalaentological studies of "quartzites" occurring near Tarczyn village (Kaczawskie Mts.), the poorly preserved relics oforganic matter resembling flora filaments and skeleton fragments have been ascertained first time. The preliminary results of micropalaeontological determinations indicate, that metapsamifes included in Tarczyn "quartzite" Unit are younger than Cambrian.

Pełny tekst:

PDF