Wykorzystanie mechaniki kwantowej w geofizyce - stałe sprężyste forsterytu w wysokich ciśnieniach (wyniki wstępne)

Paweł T. Jochym, Piotr Krzywiec

Abstrakt


Uzyskano bardzo wysoką zgodność obliczonych równowagowych stałych sieci forsterytu z wartościami znanymi z pomiarów laboratoryjnych. Obliczenia zostały przeprowadzone przy zastosowaniu teorii funkcjonału gęstości (DFT) w ramach uogólnionego przybliżenia gradientowego (GGA). Uzyskano również generalnie dobrą zgodność zmian gęstości forsterytu wraz ze wzrostem ciśnienia z modelami globu.

APPLICATION OF QUANTUMMECHANICS IN GEOPHYSICS—FORSTERITE ELASTIC CONSTANS UNDER HIGH PRESSURE (PRELIMINARY RESULTS)

Summary
Preliminary results of calculation of selected elastic constants of olivine (forsterite — Mg2SiO4) under high pressure are presented. Pressures in the 0–80 GPa have been used. Density and bulk modulus as a function of pressure have been calculated as well. All calculations have been performed using Density Functional Theory (DFT) within Generalized Gradient Approximation Framework (GGA). Application of obtained results for interpretation of deep geophysical studies was disscussed.

Pełny tekst:

PDF