Geomatyka (geoinformatyka) - czy nowa dyscyplina?

Janusz Michalak

Abstrakt


.