Opracowanie metodyki weryfikacji zasobów i kontroli wydobycia złóż kopalin pospolitych

Tomasz Janicki, Anna Kaczmarczyk

Abstract


.