Wykorzystanie informacji geologicznych w planowaniu przestrzennym — doświadczenia z Litwy i Polski

Jonas Satkunas, Marek Graniczny

Abstract


,