Rozpoznawanie raf w poziomie wapienia cechsztyńskiego w basenie permskim dzięki litofacjalnej interpretacji danych sejsmiki 3D (na przykładzie rafy Kościan)

Wanda Wilk, Maciej Górski, Donata Gierszewska

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)