Sejsmiczny i geochemiczny efekt pionowej migracji gazu w strefach tektonicznych złoża Radlin (obszar przedsudecki)

Kaja Pietsch, Wojciech Strzetelski

Abstract


Przedstawiona dla złoża gazu Radlin, zakumulowanego w piaskowcach czerwonego spągowca, zintegrowana interpretacja sejsmiki (system CHARISMA) i powierzchniowego zdjęcia geochemicznego wskazuje na ścisły związek anomalii gazowych z obserwowaną w zapisie sejsmicznym tektoniką oraz anomalii gazowych i anomalii sejsmicznych (kryteria ich identyfikacji opracowano na podstawie modelowań sejsmicznych - system GMAplus) z lokalizacją złoża. Zaproponowana metoda może być dodatkową procedurą wykorzystywaną przy podejmowaniu decyzji poszukiwawczych w strefach występowania obniżonej jakości zapisu sejsmicznego, gdzie nie można zastosować do interpretacji złożowej sejsmicznych, bezpośrednich wskaźników węglowodorowości.

SEISMIC AND GEOCHEMICAL EFFECT OF VERTICAL GASMIGRATION IN TECTONIC ZONES OF RADLIN FIELD (SW POLAND)

Summary
Synthetic seismograms (Log M program) and seismic modelling (STRUCT program) using GMAplus system were carried- on in order to recognise the seismic boundaries and establish seismic criteria for ”gas chimney” identification from seismic record. The geological interpretation of Radlin gas field accumulated in Rotliegend sandstone (Fore-Sudetic Region, Poland) was made with the data acquired by Geofizyka–Kraków and Geofizyka–Toruń using CHARISMA system (Schlumberger). A strict relation between surface hydrocarbon gas concentration pattern and the fault system has been established. Strong hydrocarbon gas microseepages occurring directly above the fault that seals Radlin gas field agrees with the location of ”gas chimney” seismic effect recognised in shallow part of the section (Fig. 1). The position of identifiable ”gas chimney” may result from Triassic-Jurassic rocks of higher porosity at shallow depth (above Tm—Muschelkalk) where saturation of gas migrating vertically up is high enough to produceobservable effect of seismic velocity decrease. Directly above the gas field pay zone neither seismic record anomalies nor surface hydrocarbon gas microseepages are observed. The ”silent zone” over the field itself is surrounded with halo-type anomalies.

Full Text:

PDF (Polish)