Tropy kręgowców z piaskowa tumlińskiego Góry Grodowej - Góry Świętokrzyskie

Tadeusz Ptaszyński

Abstrakt


W utworach międzywydmowych piaskowców tumlińskich pstrego piaskowca, w kamieniołomie na Górze Grodowej, znaleziono bogaty zespół tropów kręgowców. Oznaczone dotychczas ichnotaksony: Amphisauropuscf. latus, Rhynchosauroides cf. pallini, Varanopuscf. microdactylus, Palmichnus sp., Chelichnus ? sp., „Proterosuchiaindet.” były dotychczas znane z utworów permu Europy i Ameryki Północnej. Zespół ten, niewiele starszy od zespołu tropów kręgowców z warstw labiryntodontowych z Wiór koło Ostrowca Świętokrzyskiego zawierającego typową dla triasu ichnofaunę wskazuje, że wyraźna zmiana zespołu ichnofauny kręgowców w pobliżu granicy permu i triasu nastąpiła w Górach Świętokrzyskich dopiero we wczesnym triasie.

VERTEBRATE TRACKS FROM THE TUMLIN SANDSTONE OF GRODOWA HILL, HOLY CROSS MTS. (CENTRAL POLAND)

Summary
Rich vertebrate track assemblage has been found in the interdune deposits of Tumlin sandstone of the Buntsandstein at the quarry of Grodowa Hill. The ichnotaxa which have been hitherto designated as Amphisauropus cf. latus, Rhynchosauroides cf. pallini, Varanopus cf. microdactylus, Palmichnus sp., Chelichnus ? sp., „Proterosuchiaindet.” have been hitherto known from the Permian of Europe and North America. This assemblage as only somewhat older than the vertebrate footprint assemblage from Labyrinthodontidae Beds from Wióry near the town of Ostrowiec Świętokrzyski containing typical Triassic ichnogenera representatives shows, that a distinct change of terrestrial vertebrate ichnofauna near the Permian/Triassic boundary occurred in the Holy Cross Mts. area in the Early Triassic time.

Pełny tekst:

PDF