INPEC — pierwszy międzynarodowy projekt geologiczny koordynowany przez stronę polską zgłoszony w konkursie Unii Europejskiej

Krzysztof Jaworowski

Abstract


.