Dwieście lat dziejów nauk geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Stanisław Czarniecki

Abstract


.