Przeobrażenie sieci geomorfologicznych zlewni Popradu i Dunajca w Karpatach Zachodnich

Ján Lacika

Abstract


Sieci geomorfologiczne w dorzeczach Popradu i Dunajca podlegały istotnym zmianom od schyłku paleogenu, dzięki wytworzeniu nowego planu morfostrukturalnego. W dorzeczu Popradu można by oczekiwać odmiennego od rekonstruowanego przebiegu ewolucji rzeźby. Ewolucja ta dokonywała się po odnowieniu przedneogeńskiej sieci dolinnej w rejonie Ganowiec i Pustego Pola, zniszczonej przez uformowanie Kotlin Popradzkiej i Lubowniańskiej w neogenie. Bariera morfologiczna Magury Spiskiej i Małych Pienin wpłynęła na odmienny przebieg ewolucji rzeźby w słowackich sektorach dorzeczy Popradu i Dunajca.

TRANSFORMATION OF GEOMORPHOLOGICAL NETWORKS IN THE POPRAD AND DUNAJEC DRAINAGE BASINS, WEST CARPATHIANS

Summary
The geomorphological networks in the Poprad and Dunajec drainage basins have undergone great changes since the end of Palaeogene times. Extensive transformation of these networks has been caused by creation of the new morphostructural plan. In the Poprad drainage basin one would expect a reversibile type of the evolution, as compared to the actual one. The valley network development has renewed the pre-Neogene valleys in the area of Gánovce and Pusté Pole, which was destroyed by theindividualisation of the Popradskákotlina and Lubovnianskakotlina basins during the Neogene. High relief barrier of the SpišskáMagura and MaléPieninyMts. has not favoured similar morphological evolution of the Slovak parts of the Dunajec and Poprad basins.

Full Text:

PDF (Polish)