O dziejach hydrogeologii i współczesnych jej problemach na Kielecczyźnie - kilka słów o historii świętokrzyskiej hydrogeologii

Zbigniew Kowalczewski

Abstract


,