Surowce mineralne w polskim handlu zagranicznym w ostatniej dekadzie XX w

Anna Dziedzic, Joanna Muras

Abstract


W publikacji przedstawiono zmiany w zakresie importu i eksportu surowców mineralnych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej począwszy od 1989 roku. Opisano przeobrażenia jakie nastąpiły w wielkości, wartości oraz strukturze (asortymentowej i geograficznej) obrotów ważniejszymi polskimi surowcami mineralnymi na rynku międzynarodowym.

MINERAL RAW MATERIALS IN POLISH FOREIGN TRADE IN THE LAST DECADE OF 20TH CENTURY

Summary
This paper presents the changes in export and import of Polish mineral raw materials during the period of economic transformations since 1989. In addition, the changes in values and magnitude of turnover of the most important Polish raw materials on foreign markets, and in assortment and geographical structures are discussed.

Full Text:

PDF (Polish)