Formy osuwiskowe na wzgórzu Kurczyna nad projektowanym zbiornikiem "Świnna Poręba" w Karpatach

Andrzej Gałaś

Abstract


Zbiornik retencyjny "Świnna Poręba", zlokalizowany w Karpatach, w obrębie jednostek śląskiej i magurskiej, będzie narażony na ruchy masowe. Zasięg strefy podatnej na osuwiska jest większy niż prognozowano. Na wzgórzu Kurczyna położonym w sąsiedztwie zbiornika stwierdzono dwie jaskinie dylatacyjne i rozpadlinowe rowy zboczowe. Wzgórze jest zlokalizowane w obrębie jednostki śląskiej, która jest uważana za mniej podatną na osuwiska niż jednostka magurska. Jednak na przedpolu nasuniętej jednostki magurskiej stwierdzono szereg osuwisk w obrębie jednostki śląskiej, a kolejne mogą się uaktywnić pod wpływem zmiennego piętrzenia wody.
LANDSLIDE FORMS ON THE KURCZYNA HILL OVER THE PLANNED ”ŚWINNAPORĘBA” WATER RESERVOIR IN THE CARPATHIANS (SOUTHERN POLAND)

Summary
The ”ŚwinnaPoręba” water reservoir, currently under construction, will change stability of surrounding slopes. The existing system of faults and crevice caves causes an increasing landslide threat. Two caves of this type and an extensional trench were located on the Kurczyna hill slope.Moreover, older landslide that may turn active when saturated with water were found at the foothill. The rocks exposed on the Kurczyna hill belong to the Silesian unit, which is marked by rather stable slopes, compared to the Maguraunit. However, in this part of the Silesian unit, which is exposed in the foreland of the flat nappedMagura unit and probably influenced by this nappe, the slopes are apt to landslides.

Full Text:

PDF (Polish)