Sejsmiczne badania refleksyjne dla rozpoznania płytkich złóż węgla brunatnego na przykładzie prac w rejonie złoża "Piaski" koło Konina

Jerzy Dec, Ryszard Ślusarczyk

Abstract


W artykule przedstawiono możliwości wykrywania pokładu węgla brunatnego o miąższości ok. 10 m na przykładzie badań refleksyjnych o zwiększonej rozdzielczości. W oparciu o porównanie sejsmicznego obrazu teoretycznego z obrazem zarejestrowanym na złożu Piaski, omówiono kryteria wydzielania pokładu węgla na podstawie rozkładu impedancji akustycznej w obrazie sejsmicznym.

REFLECTION SEISMIC INVESTIGATIONS FOR PROSPECTING SHALLOW BROWN COAL DEPOSIT EXAMPLIFIED BY EXPLORATION WORK IN THE AREA OF ”PIASKI” DEPOSIT NEAR KONIN (CENTRAL POLAND)

Summary
This paper discusses possibilities of detecting a brown coal seam about 10 meters thick, based on of high resolution seismic reflection measurements. The criteria for detecting brown coal seam based on a map of acoustic impedance and comparison of theoretical seismic image with that recorded in the Piaski deposit are presented.

Full Text:

PDF (Polish)