Tropy dinozaurów ze śladem śródstopia z wczesnojurajskich osadów Polski

Grzegorz Niedźwiedzki, Dariusz Niedźwiedzki

Abstract


Podczas prac badawczych prowadzonych w latach 1997–1999 na północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich autorzy znaleźli tropy dinozaurów ze śladem śródstopia. Nowe odkrycia składają się z tropów dinozaurów ptasiomiednicznych z ichnorodzaju Moyenisauropus i Anomoepus oraz tropów teropodów z ichnorodzaju Kayentapus i Anchisauripus. Materiał omówiony w pracy został zebrany w odkrywkach hetangu w Sołtykowie, Gromadzicach i Glinianym Lesie.

DINOSAUR TRACKS WITH METATARSAL IMPRESSIONS FROM THE EARLY JURASSIC STRATA OF POLAND

Summary
During the fieldwork in 1997–1999 in the northern margin of the Holy Cross Mountains, the present authors found dinosaur tracks with metatarsal impressions. The recently discovered tracks are assigned to ornithischians of the ichnogenus Moyenisauropus and Anomoepus, and theropods of Kayentapus and Anchisauripus. The material described was collected from Hettangian deposits of So³tyków, Gromadzice, and Gliniany Las.

Full Text:

PDF (Polish)