Granit z Bugaja ma 485 milionów lat

Marek Haber, Stanisław Hałas

Abstract


Egzotyczny granit z Bugaja, Karpaty fliszowe, został wydatowny metodą K/Ar. Uzyskany wynik (485±10 Ma) dla próbki biotytu wyseparowanego ze skały jednoznacznie wskazuje na jego uformowanie podczas orogenezy kaledońskiej

GRANITE FROM BUGAJ IS 485 MILLION YEARS OLD (SOUTHERN POLAND)

Summary
Exotic granite rock from Bugaj (Flysch Carpathians) was dated by a K/Ar method. The result (485±10 Ma) derived from a biotite specimen indicates that it was formed during the Caledonian orogeny.

Full Text:

PDF (Polish)