Pierwsze znalezisko hieroglifów w metamorfiku kaczawskim

Michał P. Mierzejewski

Abstract


Na południowy wschód od Legnicy, na obszarze bloku przedsudeckiego, pomiędzy masywem gnejsowym Wądroża Wielkiego a waryscyjskim masywem granitowym Strzegomia-Sobótki występuje skały paleozoiczne, odsłaniające się wyspowo spod pokrywy utworów trzecio- i czwartorzędowych. Skały te są uważane za przedłużenie metamorfiku Gór Kaczawskich na blok przedsudecki. Są to głównie skały osadowe, które uległy metamorfozie regionalnej w czasie orogenezy waryscyjskiej. Przy kontakcie z granitem masywu Strzegomia i Sobótki jest nałożony na te skały jeszcze metamorfizm kontaktowy. Intensywność metamorfozy wyraźnie zmniejsza się ku północy. Pomiędzy Wądrożem Wielkim a Luboradzem w metaosadowych skałach znaleziono hieroglify, pierwsze, w metamorfiku kaczawskim.

THE FIRST DISCOVERY OF TOOL MARKS IN THE KACZAWSKIE MTS METAMORPHIC COMPLEX (SUDETES, SW POLAND).

Summary
In the Foresudetic part of the Kaczawskie Mts metamorphic complex, the tool marks were discovered for the first time. Such structures help determine the normal or inverted position of beds. This finding has two aspects: (1) geologists can turn their mind to the possibility of occurrence of sedimentary structures within metamorphic rocks of this geological unit, (2) these structures can be helpful to solve complicated tectonics of the Kaczawa Mts, but especially the border zone between the Saxo-Thuringian and the Rheno-Hercynian belts of European Variscides. This is important because different models were proposed for this border zone: a subduction, a subfluence, and ”crocodile-like” structures.

Full Text:

PDF (Polish)