Osuwiska w dolinie Wisłoki na terenie projektowanego zbiornika w Kątach (Beskid Niski)

Antoni Wójcik, Wojciech Rączkowski

Abstract


Przedstawiono rozmieszczenie osuwisk na terenie projektowanego zbiornika Krempna w Beskidzie Niskim. Omówione zostało przewidywane oddziaływanie osuwisk na zaporę i zbiornik wodny. Niektóre z występujących w tej części doliny Wisłoki osuwisk mogą utrudniać budowę zapory i wpływać na zmiany linii brzegowej powstającego zbiornika. W tym wypadku należy przeprowadzić dokładne badania i prace monitoringowe w czasie planowych prac budowlanych.

LANDSLIDES IN THE WISŁOKA VALLEY IN THE NEIGHBORHOOD OF PROJECTED RESERVOIR AT KĄTY (BESKID NISKI MTS, SOUTHERN POLAND)

Summary
The authors present the layout of landslides in the region of projected reservoir at Krempna in the Beskid Niski Mts. An expected influence of these landslides on the dam and the reservoir is discussed. Some of these landslides can hinder construction of the dam, and alter a shoreline of reservoir. In order to avoid potential landsliding in the region discussed, a precaution is necessary, and mitigation measures should be considered in all stages of the planned geotechnical works.

Full Text:

PDF (Polish)