Nowe możliwości wykorzystania wyrobisk górniczych w likwidowanych kopalniach węgla kamiennego

Ewa Zalewska

Abstract


.