Zastosowanie badań petrograficznych (analiza obrazu) w nowoczesnych modelach przestrzeni porowej -

Grzegorz Leśniak

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF