Organizacja bazy danych grawimetrycznych i magnetycznych: jej stan obecny i plany na przyszłość

Elżbieta Cieśla, Stanisław Wybraniec

Abstrakt


Przedstawiono zarys historii badań grawimetrycznych i magnetycznych w Polsce oraz stan organizacji bazy danych grawimetrycznych i magnetycznych podjętej przez Państwowy Instytut Geologiczny. Badania grawimetryczne i magnetyczne mające bardzo istotne znaczenie dla rozpoznania budowy geologicznej kraju rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową. Kontynuowano je w pewnym zakresie w czasie wojny, a wybitnie przyśpieszono zaraz po wojnie. Ogółem wykonano do tej pory ok. 1,5 miliona pomiarów każdą metodą, z czego ok. 2/3 jest już w postaci cyfrowej. Na ukończeniu jest baza dokumentacji i opracowań grawimetrycznych i magnetycznych, która zawiera ponad 1800 pozycji (1250 grawimetrycznych i 560 magnetycznych.). Następnym etapem będzie baza danych pomiarowych i danych interpolowanych, ale wiąże się z tym potrzeba scyfrowania jeszcze ok. 600 000. pomiarów (243 000 grawimetrycznych i 356 000 magnetycznych.

ORGANISATION OF GRAVIMETRIC AND MAGNETIC DATA BASE: ACTUAL STATUS AND PLANS FOR THE FUTURE

Summary
An outline of the history of gravity and magnetic investigations in Poland and the state of gravity and magnetic database organisation by the Polish Geological Institute were discussed. Gravity and magnetic surveys began before World War II. They were continued to some extent during the war and accelerated after the war; in end. In general, about 1.5 mln. measurements by both methods have been performed; of this number, about 2/3 is already in digital form. In 1995 the gravity/magnetic database was established by the Polish Geological Institute. At the first stage the database of surveys documentations has been prepared. Now it contains above 1800 items (1250 gravity and 560 magnetic). This stage will be followed by measurement and interpolation datebase. The digitisation of about 600 000, including 243 000 gravity and 356 000 magnetic measurements is needed.

Pełny tekst:

PDF