Osady interglacjału mazowieckiego w Biedaszkach i Prynowie (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich)

Katarzyna Pochocka-Szwarc, Hanna Winter

Abstract


Jednym z rezultatów prowadzonych na przestrzeni kilku dziesięcioleci prac wiertniczych są m.in. wyniki badań petrofizycznych rdzeni wiertniczych. Spośród badanych parametrów fizycznych jednym z najważniejszych jest gęstość właściwa skał. Poprawność wyznaczenia tego parametru determinuje dokładność określeń porowatości całkowitej skał. Jest to równocześnie ważny parametr interpretacyjny uwzględniany w większości programów interpretacyjnych z zakresu geofizyki wiertniczej. Znaczne koszty pozyskania omawianych danych a także ich unikatowość (część rdzeni wiertniczych z otworów archiwalnych uległa w międzyczasie częściowej lub całkowitej likwidacji) skłaniają do szczegółowej analizy istniejących danych. Analizą taką objęto ogółem dane laboratoryjne ze 107 głębokich otworów badawczych dla 10 321 próbek pochodzących głównie z głębokich otworów badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego wykonanych w latach 1971–1993. Pojawił się dylemat czy obserwowany wzrost gęstości właściwej skał z głębokością jest związany z błędem pomiarowym czy też z przyczynami przyrodniczymi (czy też z dwoma tymi czynnikami równocześnie). Przedstawione w artykule próby wyjaśnienia omawianego problemu nie prowadzą do jednoznacznych rozstrzygnięć.

MAZOVIAN INTERGLACIAL SEDIMENTS AT BIEDASZKI AND PRYNOWO (MAZURY LAKELAND, NE POLAND).

Summary.
Cartographic boreholes Biedaszki and Prynowo are located in northeastern part of the Mazurian Lakeland. In these stands sediments called the red clay complex characteristic for the stratigraphical horizon of this part of Poland were found. This complex is covered by silty sands with fossil fauna and flora. The results of pollen analysis suggest that sedimentation of the Biedaszki and Prynowo red clay complex took place before the Mazovian Interglacial. It is possible that these deposits were formed a dammed lake at the end of the Wilga Glaciation or in a periglacial one during a colder part of the Mrongovian warm period. In the Biedaszki and Prynowo profiles the red clay complex is covered by lake sediments assigned to the Mazovian Interglacial.

Full Text:

PDF (Polish)