Multifraktalne cechy przepływu lokalnej sejsmiczności indukowanej na terenie KWK "Katowice" GZW

Olga Polechońska

Abstract


Przedstawiono zarys historii badań grawimetrycznych i magnetycznych w Polsce oraz stan organizacji bazy danych grawimetrycznych i magnetycznych podjętej przez Państwowy Instytut Geologiczny. Badania grawimetryczne i magnetyczne mające bardzo istotne znaczenie dla rozpoznania budowy geologicznej kraju rozpoczęto jeszcze przed II wojną światową. Kontynuowano je w pewnym zakresie w czasie wojny, a wybitnie przyśpieszono zaraz po wojnie. Ogółem wykonano do tej pory ok. 1,5 miliona pomiarów każdą metodą, z czego ok. 2/3 jest już w postaci cyfrowej. Na ukończeniu jest baza dokumentacji i opracowań grawimetrycznych i magnetycznych, która zawiera ponad 1800 pozycji (1250 grawimetrycznych i 560 magnetycznych.). Następnym etapem będzie baza danych pomiarowych i danych interpolowanych, ale wiąże się z tym potrzeba scyfrowania jeszcze ok. 600 000. pomiarów (243 000 grawimetrycznych i 356 000 magnetycznych.


MULTIFRACTAL PROPERTIES OF LOCAL INDUCED SEISMICITY IN THE “KATOWICE” COAL MINE (USCB, SOUTHERN POLAND).

Summary
The distribution pattern of multifractal properties of epicentres, time and also seismic activity energy induced by mining operations were examined for the “Katowice” coal-mine in the Upper Silesian Coal Basin. An area of 400x400 m located around the centre of longwall 532 in “Katowice” was taken into consideration. The fractal dimension is a good parameter for determining the spatial distribution of phenomena governed by chaotic (non-linear) dynamics, especially the degree of clustering. The generalized dimension Dq was calculated. Dq -q curves indicate that the process is multifractal. Correlation functions between the energy distribution and the D2, D20 and D2-D20 were calculated. The very strong correlation between the three highest energy events and the time changes of correlation coefficient of epicentre distribution was found.

Full Text:

PDF (Polish)