Szkoła pt. Wycena projektów i inwestycji proekologicznych w górnictwie i hutnictwie - według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej - Ustroń 27–29.11.2000

Joanna Kulczycka

Abstract


.