Seminarium terenowe II nt. Glacjał i peryglacjał na międzyrzeczu Sanu i Dniestru - Krasiczyn 04–06.10.2000

Dariusz Ciszek, Zdzisław Jary, Janusz Kida

Abstract


.