Gipsy z Niwnic k. Lwówka Śląskiego

Helena Pitera, Lucyna Natkaniec-Nowak

Abstract


Mineralogiczne badania gipsów alabastrowych, z kopalni „Nowy Ląd” w Niwnicach, wykonano pod kątem ich przydatności do obróbki kamieniarskiej i rzeźbiarskiej. Badania te wskazują na drobnokrystaliczność, czystość materiału czyli monomineralność; z racji swojej niskiej twardości skała jest łatwa w obróbce.

GYPSUM ROCK FROM NIWNICE NEAR LWÓWEK ŚLĄSKI (LOWER SILESIA, SW POLAND)

Summary
In recent yeares in "Nowy Ląd" min e at Niwnice (near Lwówek Śląski) alabaster gypsum deposits have been discovered. Research proved.fine-granular and monomineral structure aft he tested material - the last being a consequence o f high purity. Due to the law hardness of the tested rock it is easy to treat.

Full Text:

PDF (Polish)