Pozycja geologii inżynierskiej w Polsce przed i w okresie transformacji gospodarczej w końcu XX wieku

Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Trzciński

Abstract


.