Komputerowa analiza danych przestrzennych w aspekcie zagrożeń osuwiskowych

Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Wojciech Rączkowski, Ziemowit Zimnal

Abstract


.