Europejskie warsztaty poświęcone mineralogii ilastej — Jena, Niemcy, 17–22.09.2000

Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska

Abstract


.