Marmur Sliudianka z obwodu Irkuckiego (Rosja)

Jacek Rajchel

Abstract


Marmur Sliudianka jest skałą wieku archaicznego, występującą w pobliżu miejscowości Sliudianka, leżącej w obwodzie Irkuckim Rosji, przy SW krańcu jeziora Bajkał. Najczęściej stosowana jest różowa odmiana tego marmuru, głównie w formie polerowanych płyt wewnętrznego i zewnętrznego zastosowania, a także w kamieniarce sepulkralnej. Biała i biało-niebieskawa odmiana Sliudianki - mająca do niedawna podobne zastosowanie — wykorzystywana jest obecnie głównie do produkcji lastrykowych grysów. Obie odmiany znalazły szerokie zastosowanie w obwodzie irkuckim, Buriacji, a także w Moskwie i w Polsce, między innymi w Krakowie.

THE SLUDYANKA MARBLE FROM THE IRKUTSK REGION (RUSSIA)

Summary
The Sludyanka marble is an Archean rock, occurring near the locality of Sludyanka, in the Irkutsk district of Russia, on the SW end of Baikal Lake. The most commonly utilized variety of this marble is pink, mainly as polished, indoor and outdoor slabs, and also in sepulchral masonry. The white and bluish Sludyanka varieties, of similar use in the past, are currently crushed to marble chips for manufacturing artificial stones (lastrico). Both varieties have been widely used in the Irkutsk district, Buriat district, in Moscow, and in Poland Cracow (including).

Full Text:

PDF (Polish)