Osuwisko w Lachowicach (Beskidy Zachodnie): skutki powodzi z 2001 r.

Nestor Oszczypko, Jan Golonka, Witold Zuchiewicz

Abstrakt


Osuwisko w Lachowicach powstało w piątek, 27 lipca 2001 podczas katastrofalnej powodzi , która dotknęła szczególnie zachodnią część polskich Karpat Zewnętrznych. W wyniku długotrwałych, intensywnych opadów deszczu nastąpiła reaktywacja starego osuwiska znajdującego się na zboczu góry Parchałówki. Równocześnie, w pobliżu, na tym samym zboczu powstało nowe osuwisko. Szereg domów przysiółka Zawodzie w Lachowicach zostało zniszczonych w momencie powstania osuwiska. Inne miały w znacznym stopniu uszkodzoną konstrukcję. Większość mas skalnych osunęła się w ciągu kilkunastu minut a jęzor osuwiska zablokował potok Lachówka. Aby uniknąć podobnych katastrof w przy sporządzaniu gminnych planów zagospodarowania przestrzennego. należy wykorzystać wyniki mapy i katalogi osuwisk dostępne w Państwowym Instytucie Geologicznym i innych instytucjach zajmujących się geologią Karpat.

THE LANDSLIDE AT LACHOWICE (WESTERN OUTER CARPATHIANS, POLAND): EFFECTS OF CATASTROPHIC FLOOD IN 2001

Summary
The landslide at Lachowice was formed on July 27th, 2001, at 2 p.m., during a catastrophic flood that affected the western segment of the Polish Outer Carpathians. After prolonged rainfall, an old landslide located on the slope of the Mt. Parchałówka became reactivated and, at the same time, a new landslide originated nearby. Most of the buildings of Zawodzie hamlet (close to Lachowice) were destroyed, some of them completely. The whole process lasted some 15 minutes, and the landslide tongue partially dammed part the Lachówka stream. To avoid such disasters in the future, the local authorities should pay more attention to the widely accessible maps of landslide hazard, available at the Polish Geological Institute and other geological institutions in southern Poland.

Pełny tekst:

PDF