Rekonstrukcja paleoprądów solanek w badeńskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (poster)

Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Switłana Wizna

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF