Rekonstrukcja paleoprądów solanek w badeńskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (poster)

Maciej Bąbel, Andrij Bogucki, Andrij Jacyszyn, Switłana Wizna

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)