Znaczenie analizy faun amonitowych dla rekonstrukcji basenów sedymentacyjnych oksfordu i kimerydu środkowej Europy

Bronisław A. Matyja, Andrzej Wierzbowski

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF