Metoda oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z zastosowaniem chromatografu gazowego (GC/MSD) oraz automatycznego systemu przygotowania próbek (ASE 200)

Ewa Grabiec-Raczak, Barbara Kamińska, Magdalena Kocon

Abstract


Artykuł przedstawia nową metodę oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury laboratoryjnej: ekstraktora ASE do tzw. przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem oraz chromatografu gazowego firmy Perkin Elmer do analizy chromatograficznej. Wymienione urządzenia mogą być użyte do oznaczania stopnia zanieczyszczenia gleb, osadów i innego typu matryc. Opracowane metody mogą być szeroko stosowane w badaniach związanych z ochroną środowiska.

AMETHOD OF DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS (PAHS) BY USING GAS CHROMATOGRAPH (GC/MSD) AND ACCELERATED SOLVENT EXTRACTOR (ASE200)

Summary
This paper deals with a new method of determining polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by means of modern laboratory instruments: the extraction method with the so-called accelerated solvent extractor (ASE) and the chromatography analysis with a Perkin Elmer gas chromatograph. This equipment can be used to determine the degree of pollution in soils, sediments and in other types of matrices. These methods can be, therefore, widely applied environmental protection research.

Full Text:

PDF (Polish)