Badania i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Wojciech Irmiński

Abstract


Tereny, które były dawniej wykorzystywane przez przemysł i rzemiosło powinny być badane przez geologów przed ich ponownym zagospodarowaniem. Te badania prowadzą do przygotowania raportów geośrodowiskowych. Jedynie metodyczne i rzetelne badania oraz kontrola efektów sanacji gwarantują najmniejsze ryzyko dla środowiska i dla inwestora.

STUDIES AND MANAGEMENT OF POST-INDUSTRIAL AREAS

Summary
Sites originally used by industry and craftsmanship must be studied by geologists before they are otherwise redeveloped. These studies encompass preparation of geo-environmental reports. Only methodical and reliable investigations and a control of remediation effects guarantee the smallest risk for the environment and the investor.

Full Text:

PDF (Polish)