Nowe dane o związkach polskich badaczy z geologami francuskimi w połowie XIX wieku

Radosław Tarkowski

Abstract


Artykuł przedstawia rezultaty badań dotyczące kontaktów i współpracy naukowej polskich i francuskich geologów w połowie XIX wieku. Związane są one z dwoma wybitnymi geologami tego okresu: L. Zejsznerem — profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz E. Hébertem – profesorem Sorbony, w Paryżu. W szczególności dotyczą one: zbioru skamieniałości z ziem polskich w kolekcji Sorbony, informacji o Polakach — członkach Francuskiego Towarzystwa Geologicznego, nieznanych francuskich listach E. Héberta do polskich geologów, mowy pośmiertnej poświęconej L. Zejsznerowi, wygłoszonej przez E. Héberta na posiedzeniu Francuskiego Towarzystwa Geologicznego.

NEW DATA ON CONTACTS OF POLISH AND FRENCH RESEARCHERS IN THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY

Summary
The paper presents results of studies on contacts and cooperation of Polish and French geologists in the middle of the XIX century. The data gathered so far show that the connections were especially close in the case of two outstanding geologists of these times: L. Zejszner, professor at the Jagiellonian University in Cracow, and E. Hébert, professor at Sorbonne in Paris. The cooperation is well shown by fairly rich collections of Polish fossils at Sorbonne, information on activities of L. Zejszner as a member of the Geological Society of France, recently discovered letters of E. Hébert to L. Zejszner and his assistant, and speech delivered by E. Hébert at the meeting of the Society in 1872 to commemorate L. Zejszner.

Full Text:

PDF (Polish)